INTERNETS HISTORIE

Historien om Internet begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementet på midten av 60-tallet. Den kalde krigen regjerte, 
og det ble arbeidet intenst for å utvikle et kommunikasjonssystem som kunne motstå virkningene av et atomangrep. 
Gjennombruddet kom i 1964, da forskeren Paul Baran ved RAND utviklet en banebrytende metode for å overføre data over 
det eksisterende telenettet. Barans nye ide fikk navnet "packet switching". I motsetning til mindre fleksible systemer, tok 
overførte data en mer eller mindre tilfeldig rute fra sender til mottaker. Det vil alltid være et utall ruter for å sende informasjon 
fra punkt A til B, kompleksiteten og uforutsigbarheten i systemet vil gjøre det svært vanskelig å sette det ut av drift.

ARPANet- Internets forløper
Med bakgrunn i den nye teknologien ble ARPANet etablert i 1969. Nettet utviklet seg snart i retning av et elektronisk 
postkontor, fjernt fra dets opprinnelige hensikt. Samtidig ble stadig nye brukergrupper, f.eks. universiteter og sivile 
forskningsinstitusjoner, gitt adgang til datanettet. Norge ble som første land utenfor USA tilknyttet ARPANet via satellitt i 1972.

Internet blir til
I 80-årene ble det også det utviklet nye datanettverk etter modell av ARPANet. Mange av disse ble i 1989 koblet sammen 
med ARPANet til det som fikk navnet "Internet", et nett av nett med ulike eiere. To år senere (1991) ble Internet åpnet for 
kommersiell bruk. Unntaket er de deler av nettet som har sitt opphav i NSFNET, der kommersiell trafikk i prinsippet fortsatt 
er bannlyst.

Et kommersielt Internet
Behovet for kommersielle tilbydere ble etter hvert påtrengende, og det ble derfor åpnet for kommersielle å knytte seg til Internet. 
Veksten er formidabel og interessen voldsom verden over. Organisasjonen CIX (Commercial Internet Exchange) knytter sammen 
de fleste av disse tilbyderne verden over.

Organisasjon og eierforhold
Noe av det mest forvirrende for mange, er at ingen eier eller har totalansvaret for driften av Internet. Derimot kan man snakke 
om "deleiere" og "delansvar". En Internet tilbyder eier oftest sin egen infrastruktur (eller leier den), og man kan si at tilbyderen 
eier sin lille del av Internet, og har ansvaret for driften av sitt nett fram til dette nettets kontaktflate mot resten av Internet.

Hvordan forklare hva Internet egentlig er
For å få et bedre begrep om hva internet egentlig er, er det mange som sammenlikner det med en dårlig organisert storby. 
I denne byen finnes det forsamlingslokaler, torg, gater, butikker, fornøyelsesparker etc. Deler av veinettet er veldig bra utbygd. 
Andre deler er dårlig utbygd og derfor sterkt overbelastet. I denne storbyen finnes det bare kollektivtrafikk. De forskjellige 
Internet leverandørene kan sees på som kollektive selskap som selger abonnement til "Informasjonsveinettet".

Lær mer om Internet
Les mer om oppbygging og struktur på Internet ved å lese dette dokumentet som er i PDF-format.
Last ned